WE WILL MEOWMERIZE YOU

Meow2you.com & Silver Elite Cattery


Wij zijn Brits Kort- en Britslanghaar  Cattery te Maldegem (België). De kleuren die je bij ons kan vinden, zijn: Black Silver Shaded, Black Silver Tabby Blotched, Black Golden Shaded, Black Golden Tabby, Chocolate Tabby Point,  Black Golden Shaded (Tabby) Point.



Regels:



Voor je ons contacteert, graag eerst de 'policy' van onze cattery (My kingdom - my rules) eens door te nemen. Zo maak je meteen kennis met ons en onze visie! Er zijn ook een aantal andere leuke en handige artikels die ik gescherevn heb... En ja, via Messenger op onze FB pagina reageer ik sneller dan via e-mail... (guilty!)




Dit is (G)EEN aprilgrap!

Iedere kat voortaan gesteriliseerd


Alle katten die geboren zijn na 31 maart 2018 moeten voortaan worden gesteriliseerd. Een verplichting in hoofde van de verantwoordelijke van de kat. Dat is ‘de natuurlijke persoon, eigenaar of houder van een kat, die er gewoonlijk een onmiddellijk beheer of toezicht op uitoefent’.

Tot nog toe moesten katten alleen gesteriliseerd worden voor verhandeling. Een verplichting die geldt sinds 1 september 2014. Uit onderzoek is echter gebleken dat heel wat van die katten nog steeds niet gesteriliseerd zijn. Daarom wordt voor katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 sterilisatie verplicht tegen uiterlijk 1 januari 2020, met uitzondering van katten van erkende kwekers en asielen.

Voor erkende kwekerijen en asielen gelden specifieke regels: daar worden àlle katten gesteriliseerd voor de adoptie. Niet-gesteriliseerde katten worden niet verhandeld, tenzij ze bestemd zijn voor een erkende kweker, voor een asiel of voor iemand die in het buitenland of in een ander gewest verblijft. Katten uit het buitenland of een ander gewest die niet bestemd zijn voor een kweker, moeten ook gesteriliseerd worden voor de leeftijd van 5 maanden. Als katten bij hun binnenkomst in het Vlaams gewest al ouder zijn dan 5 maanden, dan moeten ze binnen de 30 dagen na hun aankomst gesteriliseerd worden.

Sterilisatie mag alleen worden uitgevoerd door een dierenarts. Die moet de sterilisatie binnen de 8 dagen registreren in de Kattendatabank. Identificatie en registratie van de kat is verplicht. De dierenarts levert een digitaal bewijs af van de sterilisatie.

1 april 2018


Het besluit van 23 februari 2018 treedt in werking op 1 april 2018.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten, BS 15 maart 2018.



We are on Social Media


                          Wij gaan mee met de tijd!  Feel free to like and to follow:


                                                  Clooney

DOMINGO


Alhoewel het beheren van onze cattery niet tot mijn prioritaire taken behoort, geniet ik mee van onze grote hobby en spring ik bij waar het nodig is.



XENIA


Dit was mijn kinderdroom om veel katten in huis te hebben... En nu zijn zij allemaal van mij! Een huis vol pareltjes!!



MARIA


Het is zo leuk om de kittens te zien opgroeien en hen dingen te kunnen aanleren!



"Time spent with cats is never wasted."

—Sigmund Freud (psychoanalyst)



SILVER ELITE CATTERY



Erkenningsnummer: HK20405634


BTW nummer: BE 0537 999 018

CONTACTEER ONS

Donkstraat 57a

9990 Maldegem

+32 488 83 77 65